Η Αγορά στην Αρχαία Ελλάδα ήταν το κέντρο της πόλης για την πολιτική, οικονομική, αθλητική, καλλιτεχνική και πνευματική ζωή, μα, πάνω απ'όλα, ήταν η καρδιά της δημοκρατίας. Στη σύγχρονη Ελλάδα η λέξη «αγορά» έχει την έννοια της εμπορικής συναλλαγής και κυριαρχεί στην πραγματικότητα της ελληνικής οικονομικής κρίσης.