ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ

Κωνσταντινουπόλεως 2 (Πάρκο ηρώων ενόπλων δυνάμεων), 2103459531
Stereo, Dolby Stereo

ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ