ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

CINE ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ριζάρη 2, Αθήνα, 210 7248278

CINE ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ