ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ (ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ)

Νευροκοπίου 2-4, 210 6561153
€ 7,50, παιδ.-φοιτ. € 6,00.

ΑΡΤΕΜΙΣ (ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ)

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ