ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ

Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 9821256 - 210 9403595
Εισ: € 7,50

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ