ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ

Αττικό Αλσος, 210 6997755 - 210 6997788
€ 7,50, φοιτ. € 6,00

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ