ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΖΕΦΥΡΟΣ

Τρώων 36, 210 3462677
Εισ.: € 8,00, φοιτ.-παιδ., άνω των 65, άνεργοι € 6,00

ΖΕΦΥΡΟΣ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ