ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ

Κηφησίας 290, Φάρος Ψυχικού, 210 6777330-1
Εισ: € 8,00. Dolby Stereo

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ