Για να ενημερωθείτε για τα σημεία διανομής της LiFO επικοινωνήστε με το 210 3254290