ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - SUZUKI

Αγ. Ιωάννου 2, 2106010561
€ 7,50, φοιτ. - παιδ. € 6,00.

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - SUZUKI

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ