ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX

Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα, 22910/54097-55153

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€      ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ