ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΧΛΟΗ

Κασαβέτη 17, 210 8011500
Εισ: € 8,00, φοιτ. από Δευτ.-Τετ. € 6,00

ΧΛΟΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Κρουέλα Cruella

Πεμ-Τετ 21:00 (με υπότιτλους)
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ