ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΧΛΟΗ

Κασαβέτη 17, 210 8011500
Εισ: € 8,00, φοιτ. από Δευτ.-Τετ. € 6,00

ΧΛΟΗ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ