ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΝΟΙΞΙΣ

Ευριπίδου 19, 210 2833345
€ 7,00, φοιτ., παιδ. & άνω των 65 € 6,00.

ΑΝΟΙΞΙΣ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ