ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΡΙΑ

Αφροδίτης 8, 2108970844-6983826764

Εισ: € 7,50

ΡΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ