ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ανά ΠΕΡΙΟΧΗ

ΛΟΥΤΣΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ