Ένας άγιος πρόκειται να αναγνωρισθεί από την εκκλησία "κουβαλώντας" τις αμαρτίες του αγιογράφου του.