Δυο ταξιδιώτες του χρόνου βρίσκονται σε μια ταραγμένη κοινωνικά περίοδο της χώρας, στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, για να ανακαλύψουν πως οι οικογένειές τους βρίσκονται στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.