Οδοιπορικό ταξίδι της Σαντρίν Ντουμά αναζητώντας τις ελληνικές ρίζες της οικογένειάς της με αφορμή έναν πίνακα της πρωτοπόρου ζωγράφου Θάλειας Φλωρά-Καραβία