Δύο παιδικοί φίλοι που μεγάλωσαν μαζί, φυλακίζονται για την κριτική που ασκούν μέσα από το περιοδικό τους κατά του ξένου κεφαλαίου. Ωστόσο οι δρόμοι τους θα χωρίσουν με τον έναν από τους δύο να αλλάζει πολιτικές πεποιθήσεις και τον άλλον να ακολουθεί όλο και περισσότερο τον δρόμο της αντίστασης.