Πρόγραμμα

Αίθουσα 'Α (Μικρού μήκους Διαγωνιστικές και Πανόραμα)

7/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 1 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 1 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 7 (Διαγωνιστικό)

8/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 2 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 2 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 6 (Διαγωνιστικό)

9/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 3 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 3 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 5 (Διαγωνιστικό)

10/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 4 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 4 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 4 (Διαγωνιστικό)

11/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 5 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 5 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 3 (Διαγωνιστικό)

 12/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 6 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 6 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 2 (Διαγωνιστικό)

13/4

6μμ-8μμ: Μικρού Μήκους 7 (Πανόραμα)

8.10μμ-10μμ: Μικρού Μήκους 7 (Διαγωνιστικό)

10.10μμ-12: Μικρού Μήκους 1 (Διαγωνιστικό)

 

Αίθουσα 'Β (Μεγάλου μήκους, Σπουδαστικές & Αφιερώματα)

7/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 1 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 7 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: Piotr Dumałα (Αφιέρωμα)

8/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 2 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 6 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: O! Pla Animation 2015 (Αφιέρωμα)

9/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 3 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 5 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: O! Pla Animation 2015 (Αφιέρωμα)

10/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 4 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 4 (Διαγωνιστικό)

11/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 5 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 3 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: Piotr Dumałα (Αφιέρωμα)

12/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 6 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 2 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: The Search for Silverspear (Special Screening)

13/4

18:00-20:00: Σπουδαστικές 7 (Διαγωνιστικό)

20:10-22:00: Σπουδαστικές 1 (Διαγωνιστικό)

22:10-24:00: November 10th Battle of Surabaya (Special Screening)

 

 
Είσοδος: 4 ευρώ ανά προβολή / 7 ευρώ όλες οι προβολές