Ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη πρωτοβουλία τρανς ανδρών στην Τουρκία.