Το πρώτο μέρος της τριλογίας. Σε μια μελλοντική κοινωνία οι άνθρωποι χωρίζονται ανάλογα με τις ικανότητές τους σε πέντε "κάστες". Η Τρις Πράιορ αποδεικνύεται διαφορετική, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει η ίδια σε ποιά να καταταχθεί.