Δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα είναι η απόσταση που χωρίζει το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, όταν εκείνη βρίσκει δουλειά που δεν μπορεί να απορρίψει στο Silver Lake της Καλιφόρνια και εκείνος μένει πίσω στη Βαρκελώνη. Ο ικανότατος Κάρλος Μαρκές Μαρσέ μετατρέπει μια απλή ιδέα σε κινηματογραφικότατη έκφραση, ξεκινώντας με μια ασυνήθιστη 18λεπτη σεκάνς που μας εισάγει στην post coitus καθημερινή συνωμοτικότητα των εραστών, για να περάσει στην εξ αποστάσεως επικοινωνία, στη φθίνουσα οικειότητα και στην ανημποριά που γεννάει ο αποχωρισμός, έστω κα αν γίνεται με καλή πρόθεση και χωρίς σκιές και προβλήματα. Με πλήρη έλεγχο και ζέση, ο Μαρσέ γεφυρώνει το κενό που προκύπτει, κάνοντας επιλεκτικό αλλά καίριο focus στις φάσεις του κυμαινόμενου συναισθήματος, των απογοητεύσεων, του νόστου και της ζήλειας, συλλαμβάνοντας τις πολλές παραμέτρους αυτού που συνοπτικά έλεγαν οι παλιότεροι: «Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα ξεχνιούνται».