Από την κλασική πυρηνική οικογένεια έως τη σύγχρονη διευρυμένη μορφή της σε μια προσπάθεια αποδόμησης του οικογενειακού θεσμού στον βαθμό που λειτουργεί ως μια ιδεολογική φυλακή, η Ντενίζ Νικολάκου και η Νάντια Κοντογεώργη συζητούν και αναλύουν το ρόλο της γυναίκας στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην οικογένεια και τις σχέσεις.