Η Juliet Lyan είχε πάρει μαθήματα νοηματικής γλώσσας για 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Της φάνηκαν χρήσιμα, όταν έπρεπε να εξυπηρετήσει έναν κωφό πελάτη στο εστιατόριο που εργαζόταν. Η ιστορία που αφηγείται είναι συγκινητική, κυρίως για τον τρόπο που έκανε έναν άνθρωπο να νιώσει λιγότερο μόνος, αλλά και για το μήνυμα που έχει να στείλει για τον κόσμο των κωφών. Είναι πάντα κέρδος να γνωρίζεις μία δύσκολη γλώσσα, πολλώ δε μάλλον, όταν αυτή είναι η νοηματική...