Ένα μικρό, για τα δεδομένα του πληθυσμού της Κίνας, λαθάκι στην προηγούμενη απογραφή οδήγησε στη μη καταγραφή τουλάχιστον σχεδόν 12 εκατομμυρίων παιδιών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η καταμέτρηση των παιδιών που γεννήθηκαν από το 2000 έως το 2010 τα έβγαλε τουλάχιστον 11,6 εκατομμύρια λιγότερα από όσα ήταν στην πραγματικότητα. Έτσι, κατά την τελευταία στατιστική επετηρίδα, η κυβέρνηση ανέβασε τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε 172,5 εκατομμύρια, πολύ πάνω από τα 160,9 εκατομμύρια σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα που είχαν καταγραφεί στην απογραφή του 2010.

 

Ο λόγος που τόσα πολλά παιδιά δεν καταμετρήθηκαν θα μπορούσε να είναι ότι ορισμένοι γονείς απέφυγαν την καταγραφή γεννήσεων επειδή φοβήθηκαν την ποινή για την παραβίαση της πολιτικής του ενός παιδιού. Σημειώνεται ότι η Κίνα άρχισε να επιτρέπει σε όλα τα ζευγάρια να κάνουν δεύτερο παιδί μόλις το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι γονείς δε θα ανέφεραν επίσημα ένα νεογέννητο εάν ξεπερνούσαν το όριο, μέχρι τουλάχιστον το παιδί να γίνει έξι ετών και να χρειαστεί να εγγραφεί στο σχολείο.

 

Στο μεταξύ, περίπου το 57% των παιδιών που καταγράφηκαν αργότερα ήταν κορίτσια. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι μερικοί γονείς δε δήλωναν τη γέννησή τους, ώστε να συνεχίσουν να προσπαθούν για να αποκτήσουν αγόρι. Παράλληλα, όμως, η απογραφή του 2010 διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου και επομένως είχαν χαθεί και οι γεννήσεις τους τελευταίους δύο μήνες του έτους.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι αναθεωρήσεις όσον αφορά την καταγραφή του πληθυσμού είναι ενδεικτικές του πόσο δύσκολο είναι να μετρηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των ανθρώπων στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά γεννήσεων για τα έτη 2011 έως 2017 αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω στην τελευταία στατιστική επετηρίδα, υποδηλώνοντας ότι το πρόβλημα της υπομέτρησης του αριθμού των παιδιών πιθανότατα συνεχίστηκε και μετά το 2010.

 

Πάντως, η Κίνα έχει πλέον χαλαρώσει το ανώτατο όριο παιδιών ανά οικογένεια τα οποία ανέρχονται πλέον για τις περισσότερες οικογένειες σε τρία. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο περιορισμός στις γεννήσεις ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες απόκρυψης ενός παιδιού, αναμένονται οι επόμενες απογραφές να είναι σημαντικά ακριβέστερες.

 

Με πληροφορίες από Bloomberg