Είναι το νοικοκυριό σας μεταξύ εκείνων με το υψηλότερο εισόδημα στη χώρα σας ή με το χαμηλότερο; Που βρίσκεστε, στατιστικά, σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές σας;

 

Στα ερωτήματα αυτά μπορεί να «απαντήσει» το διαδραστικό εργαλείο της Eurostat. Πρόκειται για μία εφαρμογή μέσα από την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γράψει τον μηνιαίο εισόδημά του και τη χώρα που κατοικεί και εργάζεται, προκειμένου να λάβει πληροφορίες για το πού κατατάσσεται σε σχέση με άλλους εργαζόμενους.

 

Η διαδικασία είναι απλή. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε τις δικές σας απαντήσεις:

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20210719-1