Πρόστιμο σε βάρος ινστιτούτου αισθητικής και προσωπικής φροντίδας επέβαλε η γενική διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

 

Ειδικότερα, από την γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 ευρώ στο ινστιτούτο αισθητικής και προσωπικής φροντίδας με την επωνυμία «Golden Clinic»- Γκόλντεν Κλίνικ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Ιδιωτικό Ιατρείο. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή το ινστιτούτο, δεν χορήγησε στους πελάτες του, αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και το έντυπο αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά για τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες και για τις συμβάσεις από τις οποίες οι συμβαλλόμενοι υπαναχώρησαν.

 

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης σε συμβάσεις με ινστιστούτα αισθητικής και προσωπικής φροντίδας, οφείλουν να καταβάλουν μόνο το κόστος των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα τους έχουν παρασχεθεί από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τυχόν φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τετραψήφιο αριθμό 1520.