Έρευνα: Για πρώτη φορά λιγότερες από 100.000 γεννήσεις τον χρόνο στην Ελλάδα

Έρευνα: Για πρώτη φορά λιγότερες από 100.000 γεννήσεις τον χρόνο στην Ελλάδα Facebook Twitter
(Φίλιππος Αβραμίδης - Greece-Is.com)
1

 Για πρώτη φορά και από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα από 100.000 παιδιά ανά έτος. 

Σύμφωνα μέ νέα έρευνα, την οποία διεξήγαγαν ειδικοί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και δημοσιεύει η διαΝΕΟσις,  ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα μας το 2016 ήταν 1,38 παιδιά ανα γυναίκα, ένας από τους χαμηλότερους στον κόσμο.

Παντού στην Ευρώπη η γονιμότητα έχει πέσει εδώ και πολλές δεκαετίες κάτω από το λεγόμενο «όριο αναπλήρωσης» των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, ενώ στην Ελλάδα οι αλλαγές αυτές έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του '80, όταν ο δείκτης γονιμότητας πέρασε κάτω από το 1,5.

Έκτοτε παραμένει πολύ χαμηλά, φτάνοντας ως και στο 1,23 το 1999.

Έρευνα: Για πρώτη φορά λιγότερες από 100.000 γεννήσεις τον χρόνο στην Ελλάδα Facebook Twitter

Πλέον, και για πρώτη φορά από τότε που καταγράφονται στοιχεία, στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα από 100.000 παιδιά τον χρόνο.

Κατά μέσο όρο οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο παιδί τους στην ηλικία των 30,3 ετών (το 2016 από 28,8 το 2008). Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι τα 29 έτη.

Πλέον, και για πρώτη φορά από τότε που καταγράφονται στοιχεία, στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα από 100.000 παιδιά τον χρόνο. Από το 2011 και μετά, για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν στοιχεία, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, οι  Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο παιδί τους στην ηλικία των 30,3 ετών από 28,8 το 2008).

Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι τα 29 έτη.


Σχεδόν μία στις τέσσερις γεννήσεις στη χώρα μας πραγματοποιείται από γυναίκες 35-39 ετών.

Έρευνα: Για πρώτη φορά λιγότερες από 100.000 γεννήσεις τον χρόνο στην Ελλάδα Facebook Twitter

Στην Ελλάδα εμφανίζεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πρώτων γεννήσεων από μητέρες ηλικίας άνω των 40 στην Ευρώπη (5,3%).
Μόνο ένα 8,3% των Ελληνίδων που γεννήθηκαν το 1955 δεν έκαναν παιδί. Στις Ελληνίδες που γεννήθηκαν το 1965 το ποσοστό ήταν 16,3%.

Στην Ελλάδα μόλις το 8,9% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών έχει πρόσβαση σε υποδομές φροντίδας, πολύ μακριά από τον στόχο που έχει θέσει η Ε.Ε. (33%) για το 2020.

Χώρες που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν υψηλότερους δείκτες γονιμότητας όπως η Σουηδία (1,85) και η Γαλλία (1,92) εφαρμόζουν πολιτικές στήριξης των οικογενειών, λαμβάνοντας υπ'όψιν τις ανάγκες των σύγχρονων, πολύμορφων νοικοκυριών.

Έρευνα: Για πρώτη φορά λιγότερες από 100.000 γεννήσεις τον χρόνο στην Ελλάδα Facebook Twitter

Η έρευνα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της γονιμότητας και τη στήριξη της οικογένειας, οι οποίες ταξινομούνται σε τρεις άξονες:

1 Κοινωνική και οικονομική ενεργητική προστασία των οικογενειών

2 Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

3 Υποστήριξη της μητρότητας και θετικό περιβάλλον για την
οικογενειακή ζωή

Μεταξύ άλλων οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν:

-ενίσχυση των επιδομάτων παιδιών από το πρώτο παιδί

-καθιέρωση πριμ απόκτησης τέκνου για μητέρες κάτω των 30 ετών (2000 ευρώ ανά παιδί)

-ενίσχυση των επιδομάτων τοκετού

-διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

-υποστήριξη των δήμων για τη δημιουργία επιπλέον υποδομών παιδικών αλλά και βρεφοκομικών σταθμών που φιλοξενούν παιδιά ηλικίας μέχρι 2,5 ετών


-εισαγωγή νέων δομών, όπως ο θεσμός των βοηθών μητέρων (εκπαιδευμένες γυναίκες που φυλάσσουν στο σπίτι τους 4-5 παιδιά)
δημιουργία Γραφείου Δημογραφικής Πολιτικής στη Βουλή (στα πρότυπα του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους), το οποίο θα υπάγεται στον Πρόεδρο της Βουλής και θα παρακολουθεί τη δημογραφική κατάσταση της χώρας, καθώς και την υλοποίηση των μέτρων δημογραφικής πολιτικής.

Ελλάδα
1

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

1 σχόλια

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ