Συναρπαστικές εικόνες του κομήτη  67P. Δείχνουν βραχώδεις επιφάνειες καλυμμένες με άμμο. Δημοσιεύουμε τις δεκατρείς από αυτές όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ESA. Όλες οι εικόνες τραβήχτηκαν στα τέλη Οκτωβρίου όταν το σκάφος εξερευνούσε τις επιφάνειες του κομήτη από απόσταση 10χλμ.