ΣΥΔ: Τα κόμματα να δεσμευτούν για την πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων και ελευθεριών

ΣΥΔ: Τα κόμματα να δεσμευτούν στην πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων και ελευθεριών Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
0

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας (TDoV), καλεί τα κόμματα να δεσμευτούν για την μετεκλογική υλοποίηση πολιτικών με στόχο την πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Εν όψει των εθνικών εκλογών τις 21ης Μαΐου 2023, η μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών καλεί τα δημοκρατικά κόμματα να ενσωματώσουν τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στα προεκλογικά του προγράμματα.

Η Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας τιμάται κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών σημειώνει το έντονο κλίμα αρνητικών στερεοτύπων, θεσμοποιημένων αποκλεισμών, μισαλλοδοξίας, άνισης μεταχείρισης, διακρίσεων, αλλά και ρατσιστικής βίας, που βιώνουν τα τρανς άτομα στη χώρα σε καθημερινή βάση.

«Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο εάν ανατρέξουμε στα στοιχεία των Εκθέσεων που δίνει στη δημοσιότητα κάθε χρόνο το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας εκ των οποίων τεκμαίρεται αβίαστα ότι τα τελευταία χρόνια και χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση, ιδιαίτερα στα τρανς άτομα, το πρόσωπο των έντονων διακρίσεων και κυρίως της ρατσιστικής βίας δείχνει τα δόντια του σε πολύ υψηλά ποσοστά.

»Οι καταγραφές των τελευταίων ετών, αναδεικνύουν έντονες λεκτικές και φυσικές επιθέσεις σε όλους τους τομείς, στο δημόσιο χώρο, στο σχολείο, σε δημόσιες υπηρεσίες, στον χώρο της υγείας, παντού και κυρίως χωρίς να τιμωρούνται οι δράστες» σημειώνει μεταξύ άλλων.

»Εν όψει των εθνικών εκλογών τις 21ης Μαΐου 2023, όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, καλούνται να πάρουν ρητές θέσεις και να δεσμευθούν στην πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων και ελευθεριών» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα η ΣΥΔ αναφέρει πως «Παρ’ ότι ο ν. 4491/2017, που αφορά τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, απετέλεσε ένα πρώτο θετικό βήμα, αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητάς μας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων.

»Η διαδικασία παραμένει να είναι δικαστική και τούτο πέραν όλων των προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που έχουν καταγραφεί από την έως τώρα εφαρμογή του νόμου δεν ανταποκρίνεται στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), σύμφωνα με την οποία η διαδικασία οφείλει να είναι γρήγορη, διαφανής, βασισμένη αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, και χωρίς διακρίσεις.

»Αντιθέτως, η δικαστική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό καθώς η μεταβολή των εγγράφων αποφασίζεται από δικαστήριο, ενώ ενέχει διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του προσώπου καθώς κοστίζει πολλά χρήματα και τούτο είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς η κοινότητά μας αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας. Μάλιστα σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται όλο και περισσότερες χώρες και σε αυτήν είναι απαραίτητο να κινηθεί και η χώρα μας»

Παράλληλα το ΣΥΔ σημειώνει ότι αποκλείει τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και δημιουργεί διακρίσεις για λόγους ηλικίας, «σε αντιδιαστολή με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 του ΣτΕ, καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη. Η χώρα μας θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο».

Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι δεν μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ενώ δεν υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα, ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου καθώς και από την Απόφαση 153/2020 του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας».

»Η διαδικασία δεν περιλαμβάνει ρητή διάταξη για τη μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου και ονόματος σε τρανς προσφύγισσες και πρόσφυγες. 

»Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί τη στοιχειώδη προϋπόθεση για την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για τις τρανς προσφύγισσες και τρανς πρόσφυγες, ενώ αντίθετα η άρνηση της μεταβολής των εγγράφων τους, αποτελεί διάκριση στη βάση του φύλου» όπως επισημαίνει το ΣΥΔ.

Η ανακοίνωση σημειώνει ακόμα πως «η νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα, ακολουθώντας -εκτός των άλλων- και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), καθώς και τις κατευθύνσεις του Πορίσματος της Επιτροπής για τη κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην οποία συμμετείχε και η αείμνηστη Πρόεδρος μας, Μαρίνα Γαλανού.».

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι είναι απαραίτητο η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν θα στιγματίζονται.

Στον τομέα της υγείας επίσης, πέραν της αναγκαιότητας να συμμορφωθεί η χώρα μας με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την άμεση ενσωμάτωση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11, θα πρέπει να επεκταθεί και η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση (Ν.4443/2016) και στον χώρο της υγείας, ενώ είναι παραπάνω από απαραίτητο να ληφθούν και άλλες ειδικές μέριμνες με σκοπό:

  • την διασφάλιση ότι τα τρανς πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν θα έχουν μεταβάλει τη καταχώριση του φύλου τους μέσω του ν. 4491/2017, θα έχουν απρόσκοπτη και χωρίς παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως ενδεικτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και θα επιλαμβάνονται κάθε άλλης θετικής ενέργειας ώστε να αρθεί κάθε εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος πλήρους απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύστημα υγείας,
  • την πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δίχως την κατηγοριοποίηση της «ψυχικής ασθένειας» λόγω έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, τα οποία θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως φυσικές διακυμάνσεις στο φάσμα του φύλου, συμπεριλαμβανομένων και των μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων,
  •  την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου,
  • την τροποποίηση του Άρθρου 62 (Πρακτικές μεταστροφής), παρ.2 β, του ν. 4931/2022, έτσι ώστε να υπάρχει ρητή οριζόντια απαγόρευση κάθε είδους ψυχιατρικής ή άλλης πρακτικής που σκοπό έχει τη «μεταστροφή», «μεταβολή» ή «επανακαθορισμό» του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου,
  • την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων που στέκονται εμπόδιο στην ίση μεταχείριση των τρανς προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εξετάσεις σωμάτων ασφαλείας χωρίς ψυχιατρικοποίηση για τα τρανς πρόσωπα, διατάξεων για την αναδοχή ή την τεκνοθεσία που έχουν προϋπόθεση γνωματεύσεις και στιγματίζουν ομάδες πληθυσμού, καθώς και τη πλήρη συμπερίληψη σε όλα τα ανωτέρω των μη δυαδικών προσώπων και των αιτούντων διεθνούς προστασίας, προσφύγων ή μεταναστών χωρίς διακρίσεις.

Το ΣΥΔ ζητά ακόμα να τροποποιηθεί ο Ν.4443/2016 για την ίση μεταχείριση, έτσι ώστε τόσο ο σεξουαλικός προσανατολισμός, όσο και η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται πέραν της εργασίας και σε όλα τα άλλα πεδία: της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, της παιδείας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Παράλληλα σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ (ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου), το ΣΥΔ από το 2016 έχει καταθέσει δημόσια τις θέσεις και τις προτάσεις του για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εργασία στο σεξ ώστε να αντιμετωπίζεται όπως όλες οι εργασίες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και να προστατεύονται επαρκώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ από το στίγμα και τις διακρίσεις.

Η ανακοίνωση κάνει αναφορά και στην χθεσινή απόρριψη από τον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της αποφυλάκισης ενός εκ των δραστών που κακοποίησε μέχρι θανάτου τον Ζακ Κωστόπουλο/Zackie και ο οποίος είχε τιμωρηθεί με ποινή δεκαετούς κάθειρξης χωρίς αναστολή. 

«Αισθανόμαστε ντροπή για αποφάσεις όπως αυτή που με τόσο εξόφθαλμο τρόπο καταστρατηγούν κάθε αίσθηση δικαίου και αποτελούν πρόκληση για κάθε δημοκρατικό πολίτη».

Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ