ΣτΕ: «Ναι» στη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα

ΣτΕ: «Ναι» στη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα Facebook Twitter
0

Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Ελαιώνα Δυτικής Αττικής, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις δύο εταιρειών ΑΕ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός των ιδιόκτητων εκτάσεών τους στην επίμαχη περιοχή και οι οποίες ζητούσαν να μην υλοποιηθεί η επίμαχη μονάδα.

Αναλυτικότερα, οι δύο Α.Ε. είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσαν να ακυρωθούν δυο υπουργικές αποφάσεις (η δεύτερη τροποποιεί την πρώτη) με τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων της Αθήνας και των όμορων Δήμων στον Ελαιώνα Αττικής, υποστηρίζοντας, μεταξύ των άλλων, ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του επίδικου ΣΜΑ θα υποβαθμίσει την περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Η ΣΜΑ θα εγκατασταθεί σε έκταση 18 στρεμμάτων που περικλείεται από τις οδούς Κηφισσού, Αγίας Άννης, Πέτρου Ράλλη και Ορφέως. Αρχικά, το 2010, είχε προβλεφθεί η κατασκευή και λειτουργία ΣΜΑ εντός σταθερών, κλειστών κτιριακών εγκαταστάσεων, για τη διαχείριση 400 τόνων αποβλήτων την ημέρα. Όμως, η υλοποίηση αυτή του εν λόγω σχεδιασμού (δηλαδή η σύναψη σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΝΑ και Δήμου Αθηναίων) καθυστέρησε και στη συνέχεια δρομολογήθηκε (με την δεύτερη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση του 2016) προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, δυναμικότητας 140 τόνων την ημέρα. Ο όγκος των συμπιεσμένων απορριμμάτων θα οδηγείται στο ΧΥΤΑ της Φυλής και θα είναι 215 κυβικά μέτρα την ημέρα. Η άδεια προσωρινής λειτουργίας του επίμαχου ΣΜΑ ισχύει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κλειστή εγκατάσταση ΣΜΑ η οποία θα λειτουργήσει σε μόνιμη βάση.

Το Ε' Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον πάρεδρο Χρήστο Παπανικολάου απόρριψαν με την υπ΄ αριθμ. 2220/2017 απόφασή τους, ως αβάσιμη την αίτηση ακύρωσης των δύο Α.Ε. που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο.

Το ΣτΕ αναφέρει ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2020 και υπογραμμίζει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα «πρέπει να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν και τα δύο έργα, ήτοι τόσο ο προσωρινός, κινητός ΣΜΑ όσο και ο μόνιμος, σταθερός ΣΜΑ». Κατά συνέπεια, τονίζει το ΣτΕ, «αποκλείεται η συνέχιση λειτουργίας του κινητού ΣΜΑ μετά την 9.9.2020, διότι τότε θα καταλυόταν η προσωρινότητα τού σχεδιαζόμενου έργου, το οποίο από τη φύση του, λόγω του κινητού χαρακτήρα των εγκαταστάσεών του, δεν μπορεί να λειτουργήσει επί μακρόν».

Ακόμη, νόμιμες κρίθηκαν από το ΣτΕ οι παρεμβάσεις υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων δύο υπουργικών αποφάσεων τόσο του Δήμου Αθηναίων, όσο και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος ιδρύθηκε το 2011 και έχει ως μέλη την μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και όλους τους Δήμους του νομού Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ