Αστυνόμευση στα ΑΕΙ: Κάμερες, ελεγχόμενη είσοδος και 1.030 ειδικοί φρουροί χωρίς όπλο- Όλο το ΦΕΚ

Αστυνόμευση στα ΑΕΙ: Κάμερες, ελεγχόμενη είσοδος και 1.030 ειδικοί φρουροί χωρίς όπλο- Όλο το ΦΕΚ Facebook Twitter
EUROKINISSI
0

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο νόμος για τις αλλαγές στην Παιδεία που μεταξύ άλλων προβλέπει τη σύσταση των ΟΠΠΙ, για τη φύλαξη των ΑΕΙ, όπως και την τοποθέτηση καμερών και την ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια.

Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προλαμβάνονται για αυτό τον σκοπό. Με το ΦΕΚ προβλέπεται η πρόσληψη 1.030 ειδικών φρουρών.

Αποστολή των ΟΠΠΙ είναι η προστασία και η ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των ΑΕΙ, όσο και των υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, οι ΟΠΠΙ είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των ΑΕΙ και ιδίως για:

  • Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των ΑΕΙ
  • τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των ΑΕΙ
  • την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το προσωπικό των ΟΠΠΙ δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες, προβλέπει ο νόμος. Το προσωπικό των ΟΠΠΙ υπάγεται στην ελληνική αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει την εγκατάσταση καμερών στα ΑΕΙ, όπως και σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τα ΑΕΙ «εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα, για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των ΑΕΙ».

Κάθε πανεπιστήμιο, με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως:

  • μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,
  • ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,
  • μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και
  • αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.

Επίσης, σε κάθε ΑΕΙ εγκαθίσταται Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων, το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του ΑΕΙ.

Επιπλέον, σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης «για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των ΑΕΙ, καθώς και για την εν γένει εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ΑΕΙ και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου».

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ. Οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας.

Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου, το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του, όπως κτίρια και υποδομές.

Αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ