Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα

 

 

Μάης 1984 (Παρίσι)

 

 

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης

 

Στον ανοιξιάτικο κήπο της Dany με τα δίδυμα
© Σπύρος Στάβερης