Το σπίτι του Πρύτανη

 

Η λαϊκή αρχιτεκτονική στην πιο φαντασμαγορική της εκδοχή σε μία κατοικία-σπήλαιο στη γειτονιά του Ρέντη

 

 

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης

 

Το σπίτι του Πρύτανη
© Σπύρος Στάβερης