Πάσχα στο στρατό

 

 

 

Πάσχα στο στρατό
Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό
Φωτ. Σπ. Στάβερης

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό
Ανάσταση σε στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης το 1984. Φωτ. Γραφική παλιά Αλεξανδρούπολη.

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό
Ο Επιτάφιος.

 

Πάσχα στο στρατό

 

Πάσχα στο στρατό
Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος