Γκράφιτι με συναίσθημα

 

στους τοίχους της Αθήνας   (+1 στο Αργοστόλι)

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα

 

Γκράφιτι με συναίσθημα