Χριστοί - Πράμαντα - Προσήλιο

 

 Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα
Στο βάθος, το αναστηλωμένο γεφύρι της Πλάκας.

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα
Η Στρογγούλα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα

 

Αρχή φθινοπώρου στα Τζουμέρκα