Ο πλούτος προσθέτει εννέα χρόνια στο προσδόκιμο υγιούς ζωής, δηλαδή της διαβίωσης χωρίς πόνο και δυσκολίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

 

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε δεκαετής έρευνα που έγινε στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, με αντικείμενο το πώς οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν το προσδόκιμο υγιούς ζωής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρότι το προσδόκιμο ζωής αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη για την υγεία, η ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε καθορίζει σε κρίσιμο βαθμό την ποιότητα της υγείας μας.

 

Η έρευνα έγινε με τη συλλογή δεδομένων από 10.754 Βρετανούς και 14.803 Αμερικανούς, ηλικίας 50 ετών και άνω. Για τις ανάγκες της έρευνας, οι μετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, με βάση τον συνολικό πλούτο του νοικοκυριού τους και ακολούθησαν οι συγκρίσεις μεταξύ αυτών των κατηγοριών.

 

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, στα 50 τους οι πλουσιότεροι έχουν μπροστά τους άλλα 31 υγιή χρόνια, σε σύγκριση με 22-23 χρόνια εκείνων από τις πιο φτωχές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, εκείνες από πλούσια νοικοκυριά στα 50 τους έχουν περίπου 33 χρόνια υγιούς ζωής μπροστά τους, σε σύγκριση με 24,6 και 24 χρόνια των φτωχότερων γυναικών σε Βρετανία και ΗΠΑ αντίστοιχα.

 

Με πληροφορίες από Guardian