Μάσκες FFP2: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές- Οι οδηγίες του υπουργείου Ανάπτυξης

Μάσκες FFP2: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές- Οι οδηγίες του υπουργείου Ανάπτυξης Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
0

Οδηγίες για τις μάσκες FFP2 εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν τις αγοράζουν. 

Η επιλογή των μασκών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα που θέτει η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα εξής σημεία: 

Πριν την αγορά της μάσκας FFP2 να διαπιστώνεται ότι:

1. Η μάσκα και η συσκευασία της φέρει οπωσδήποτε τη σήμανση «CE» με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Με την εν λόγω σήμανση, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μάσκα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας.

2. Η σήμανση CE συνοδεύεται από έναν τετραψήφιο αριθμό, που προσδιορίζει τον οργανισμό πιστοποίησης της μάσκας (κοινοποιημένος οργανισμός- Notified Body– NB). O κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης της μάσκας.

Μάσκες FFP2: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές- Οι οδηγίες του υπουργείου Ανάπτυξης Facebook Twitter

3. Επί της μάσκας, πρέπει επιπλέον της σήμανσης CE να αναγράφονται οι παρακάτω επισημάνσεις:

 • Η ταυτότητα /διακριτικός τίτλος/ εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 • Το όνομα/ο τύπος του προϊόντος
 • Ο αριθμός και η έκδοση του προτύπου EN 149:2001+A1:2009
 • Η κατηγορία FFP. Η κατηγορία FFP2 δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 95%. Η επιλογή της FFP2 δεν αποκλείει την κατηγορία FFP3 που δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 99%. 
 • Η ένδειξη ΝR (Non Reusable- Μιας χρήσης) ή R (Reusable- Πολλαπλών χρήσεων)

4. Πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένη. Η συσκευασία, πρέπει, πέραν του CE και του τετραψήφιου αριθμού, να φέρει τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 • ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια ζωής του προϊόντος
 • οδηγίες χρήσης/προφυλάξεις ασφαλείας/προειδοποιήσεις στα ελληνικά, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Εναλλακτικά οι οδηγίες μπορούν να εσωκλείονται στη συσκευασία.
 • στοιχεία κατασκευαστή
 • στοιχεία εισαγωγέα όταν προέρχεται από τρίτη χώρα
 • αριθμό και έκδοση προτύπου (EN 149:2001+A1:2009)
 • κατηγορία FFP2
 • επισήμανση ΝR ή R
 • όνομα/τύπο προϊόντος

Μάσκες FFP2: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές- Οι οδηγίες του υπουργείου Ανάπτυξης Facebook Twitter

5. Μάσκες προστασίας της αναπνοής που φέρουν την ένδειξη ΚΝ95 ή Ν95 υποδηλώνοντας συμμόρφωση με το εθνικό πρότυπο Κίνας GB2626-2019 ή 2006 και το εθνικό πρότυπο Αμερικής NIOSH-42CFR84 αντίστοιχα, επιτρέπεται να διατίθενται για χρήση στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία και φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE και τις λοιπές αναφερόμενες παραπάνω επισημάνσεις.

6. Οι καταναλωτές, για ευνόητους λόγους, πρέπει να αποφεύγουν την προμήθεια μεμονωμένων μασκών, όταν η συσκευασία τους δεν φέρει τις παραπάνω επισημάνσεις και αποτελεί περιεχόμενο μεγαλύτερης συσκευασίας (χύδην διάθεση).

Όπου ο καταναλωτής αντιληφθεί παρεκκλίσεις από αυτές τις απαιτήσεις, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.


 

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ