Μικτό κλιμάκιο από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε νυχτερινό κέντρο στο Αιγάλεω για την μη τήρηση των μέτρων περιορισμού διασποράς της COVID-19.

 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε γνωστό κέντρο διασκέδασης, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του προσωρινά υπευθύνου του εν λόγωv κέντρου και επιβλήθηκε από τους Επιθεωρητές της ΕΑΔ διοικητικό πρόστιμο 5.000€ λόγω υπέρβασης του ορίου πελατών.

 

Συγκεκριμένα, παρότι σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης η συνολική δυναμικότητα του κέντρου είναι οκτακόσια είκοσι τρία (823) εξυπηρετούμενα άτομα, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε ανοιγόμενη οροφή και ότι ο αριθμός των πελατών που ευρίσκονταν στην επιχείρηση υπερέβαινε τους εξακόσιους (600), αντί των διακοσίων έξι (206), που αντιστοιχεί στο 25% της δυναμικότητάς του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του.

 

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι φορείς θα συνεχίσουν τους ελέγχους.