Καλλιτέχνες και τα έργα τους στη δεκαετία του 80. Αλλους τους αγαπάμε ακόμα, άλλους τους έχουμε ξεπεράσει, άλλους δε τους θυμόμαστε καν. Εχει ενδιαφέρον να τους ξαναθυμηθούμε.

 

Εικαστικά την Κυριακή

Εικαστικά την Κυριακή
Felix Gonzalez-Torres / Perfect Lovers 1987-1990

Εικαστικά την Κυριακή
Gretchen Bender T.V. Text and Image / 1986-1991

Εικαστικά την Κυριακή
Haim Steinbach Untitled 1986

Εικαστικά την Κυριακή
Julian Schnabel Portrait of Andy Warhol 1982

Εικαστικά την Κυριακή
David Salle Autopsy 1981

Εικαστικά την Κυριακή
Barbara Kruger Untitled (we will no longer be seen and not heard) / 1985

Εικαστικά την Κυριακή
Peter Halley Prison with Conduit / 1981

Εικαστικά την Κυριακή
Sherrie Levine Chair Seat / 1986

Εικαστικά την Κυριακή
Jeff Wall Picture of Woman / 1979

Εικαστικά την Κυριακή
Carrie Mae Weems American Icons / 1988-1989

Εικαστικά την Κυριακή
Carrie Mae Weems American Icons / 1988-1989

 

Εικαστικά την Κυριακή
Carrie Mae Weems American Icons / 1988-1989

Εικαστικά την Κυριακή
Gerhard Richter Said / 1983

Εικαστικά την Κυριακή
Gerhard Richter Skull / 1983

Εικαστικά την Κυριακή
Krysztof Wodiczko Homeless Vehicle / 1988-89

Εικαστικά την Κυριακή
James Welling C-69 / 1981

Εικαστικά την Κυριακή
James Welling In Search of / 1981

Εικαστικά την Κυριακή
James Welling Island / 1981

Εικαστικά την Κυριακή
Mike Doug Starn Christ (stretched) / 1985-6

Εικαστικά την Κυριακή
Doris Salcedo Untitled / 1989-93
*****