Ταμένη στην Παναγία. Τήνος, 1989. Φωτ. Σπύρος Στάβερης.