Σόλωνος και Κανάρη γωνία

 

Κι ένας χορευτής στη στέγη (ο Joël εν έτει 1985)

 

 

 

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
Στην απέναντι γωνία, το Délicieux. © Σπύρος Στάβερης

 

Σόλωνος και Κανάρη γωνία
© Σπύρος Στάβερης