'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

(1947-1957)

 

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο

 

'Ενα σπίτι στο Νέο Φάληρο