ΠΝΠ: Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Ασθενών με κορωνοϊό

ΠΝΠ: Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Ασθενών με κορωνοϊό Facebook Twitter
ΠΝΠ: Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Ασθενών με κορωνοϊό (Eurokinissi)
0

Στη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με κορωνοϊό προχωρά η κυβέρνηση, όπως προβλέπεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε.

Τα στοιχεία των νοσούντων που θα καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο είναι το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείμενα νοσήματα και η κατάσταση της υγείας του.

Στόχος του μητρώου θα είναι η προάσπιση της υγείας του πληθυσμού, η ανάγκη καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων, φαρμακοεπαγρύπνησης και άσκησης εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει η ΠΝΠ, στόχος του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με κορωνοϊό είναι:

α) η άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του

β) η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού

γ) η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού Covid-19 και

δ) η διαμόρφωση επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων για την επί τη βάσει των καταγραφών αυτών αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια.

Για όσους φορείς δεν καταγράφουν τα περιστατικά προβλέπονται αυστηρές ποινές. Στην ΠΝΠ αναφέρεται συγκεκριμένα πως «κάθε παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει διοικητική ποινή προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου ιδιωτικού φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση υποτροπής, έως οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη ιδιώτη ιατρού επιστημονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα των περ. γ' και δ ' της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4512/2018 (Α' 5)"»

Οι φορείς που προβλέπονται από την ΠΝΠ ότι θα καταγράφουν τα στοιχεία των ασθενών είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το Μητρώο και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και μόνο στην περίπτωση που η καταγραφή μέσω του μητρώου δεν καθίσταται εφικτή, ενημερώνει με κάθε άλλο πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και ιδίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τηλεομοιοτυπία, με τηλεγράφημα και με τηλεφωνική επικοινωνία για κάθε κρούσμα νοσήματος που υποπίπτει στην αντίληψή του.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στον Πειραιά το γαλλικό ιστιοφόρο «Belem» – Θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μασσαλία

Ελλάδα / Στον Πειραιά το γαλλικό ιστιοφόρο «Belem» – Θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μασσαλία

Το «Belem» από το 1984 έχει χαρακτηριστεί «Ιστορικό Μνημείο», αποτελεί σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της Γαλλίας και «γεννήθηκε» την ίδια χρονιά με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
NEWSROOM