Στοιχεία για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις – πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου έως 25 Απριλίου 2021 και συγκεκριμένα, ανά 7, 30, 60 και 90 ημέρες.

 

Συγκεντρώσεις

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το τελευταίο τρίμηνο και συγκεκριμένα από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι τις 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 1.687 υπαίθριες συναθροίσεις -πορείες. Σε 188 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,1%.  Εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη όπου σε ποσοστό 41,1%, πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας.