Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη 

 

(1992)

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)

 

Ζωοπανήγυρη στο Ρέντη (1992)