Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη

 

 

 

Το καλοκαίρι του 1971, μία ελληνική οικογένεια ξεκινάει με αυτοκίνητο (Peugeot 404;) να επισκεφθεί τα αξιοθέατα της Ευρώπης. Τη σειρά αυτή των ανώνυμων φωτογραφίων-κοντάκτ ανακάλυψε και έσωσε από τον "κάλαθο αχρήστων της μνήμης" ο ιστορικός Κώστας Κατσάπης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλίμακα των προσώπων που απεικονίζονται (μιας κοπέλας ειδικά) σε σχέση με τα μνημεία.  Στους αντίποδες των σημερινών γνωστών μας σέλφι.

 

 

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971

Ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη το 1971