Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Παζάρι του Πειραιά (Μάης 1990)

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα

 

Οι πρώτοι Πολωνοί στην Αθήνα